Aktuality

Súčasné sídlo firmy TetraStav v Ružomberku na Tatranskej ceste smer Liptovský Mikuláš.

Realizácia výstavby: júl-december 2012.