Aktuality

 

Pripravovaný projekt výstavby Obchodného centra RUŽA  na Bystrickej ceste v Ružomberku:

 

- TYP OC: kryté nákupné centrum typu galéria

- INVESTOR: TetraStav, s.r.o.

- INVESTIČNÉ NÁKLADY: 25.000.000,- EUR

- ČASOVÝ HORIZONT: začiatok výstavby - október 2022, otvorenie OC - december 2024

- POLOHA: Bystrická cesta, bývalý areál firmy Benzinol

- ROZLOHA: OC Ruža 24.000 m2, administratívna budova 2.000 m2

- POČET A TYP PREVÁDZOK: 60 prevádzok rozličného typu ako textil, elektro, potraviny,  banky, kino, detské zábavné centrum, kaviarne, reštaurácie atď...

- PARKOVANIE: vybuduje sa 499 nových parkovacích miest so zelenými ostrovčekmi

- PRÍNOS PRE REGIÓN: vznikne 200 pracovných miest, možnosť nakupovania a trávenia voľného času v príjemných moderných priestoroch počas celého roka, zvýši sa celková atraktivita mesta, vzrastie životná úroveň obyvateľov a prispeje sa rozvoju turizmu

- ZÁSAH DO DOPRAVY A PROSTREDIA: pribudne nová svetelná signalizácia, ktorej umiestnením sa nepredpokladajú žiadne zmeny ani obmedzenia v organizácii dopravy na hlavnej ceste I/59, v okolí OC bude zachovaná veľká časť pôvodných vzrastlých stromov a scenérie