Certifikáty firmy

Predstavujeme sa Vám ako spoločnosť, ktorá v rámci svojho pôsobenia zabezpečuje komplexné stavebné a technologické dodávky a služby súvisiace s prípravou a realizáciou stavieb:

  • Bytové stavby
  • Priemyselné stavby
  • Inžinierske stavby
  • Vodné stavby
  • Lesné cesty
  • Mechanizácia spracovania dreva