2004

 • Špeciálna základná škola Malé Tatry 3 – Ružomberok - stavebné úpravy

 • Res, a. s. – Ružomberok – rekonštrukcia teplárne

 • Smrečina Holding – Banská Bystrica - výroba oceľovej pergoly

 • Morava, s. r. o. – Liptovské Sliače - železobetónový základ pod stroj na triedenie SM dreva 
  Morava, s. r. o. – Liptovské Sliače - sušiareň reziva – základy III. Etapa

 • Smrečina Holding - Banská Bystrica:
  prístupová spevnená plocha
  kruhové základy pod vodojemy
  kanalizácia korugovaná 300 – 325 m
  výroba energomosta
  štrkový násyp – spevnená plocha
  oceľový základ pod DVD stroj
 • Morava, s. r. o. – Liptovské Sliače
  stavba modernizácia stroja na výrobu drevovláknitej dosky
  stavebné úpravy pre sušiarenský kryt
 • Smrečina Holding - Banská Bystrica:
  opláštenie fasády - priemyselnej budovy na výrobu DVD
 • Imuna – Šarišské Michaľany:
  fasáda – plastové opláštenie 1234m2
  klampiarske práce