2011

  • Kanalizácia a ČOV Východná

  • Kanalizácia a ČOV Važec

  • Mosty R1

  • Odkanalizovanie Horných Kysúc

  • Most Poľsko

  • Mosty Banská Bystrica

  • Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené

  • Vonkajšia kanalizácia - dažďová, splašková a vodovédné prípojky pre druhú etapu výstavby na stavbe "Bytové domy - Sídlisko Mostná, Handlová II. etapa

  • ČOV Štúrovo