2014

 • Obytná zóna KAMENNÝ MLYN II. etapa
  odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty
  vyrovnávanie podkladu so štrkodrvou
  úprava pláne so zhutnením
  realizácia podkladovej vrstvy z prostého betónu
  realizácia krycej vrstvy z obaľovného kameniva a asfaltového betónu
 • Povodňové zabezpečovacie práce na toku Varínka - k.u. Terchová
  oprava dlažieb lomového kameňa
  úprava vodotoku
  svahovanie trvalých svahov
  zrovnávanie lomového kameňa
  úprava pláne, zahádzka lomovým kameňom
 • Martinské centrum pre biomedicínu
  štrkové vankúše so zhutnením
  železobetónový monolitický skelet budovy
  obvodové murivo a deliace priečky vrátane akustických
  vnútorné omietky a potery
 • Zabezpečovacie práce na odstránenie povodňových škôd 2014 na tokoch:
  Belá - kres Lipt. Hrádok
  Studený Potok - okres Tvrdošín
  Polhoranka - okres Námestovo
 • SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepný závod PIEŠŤANY
  Dvory nad Žitavou - čistenie koryta, úprava brehov
  Dolný Oháj - čistenie koryta, úprava brehov
  Lopušné Pažište - čistenie koryta
  Bešeňov - čistenie koryta, úprava brehov