2010

 • Pokračovanie výstavby: Obec Jánovce západné slovensko - Pokládka:
  kanalizačného potrubia korug. DN 300/2653m
  kanalizačné odbočky PVC DN 160/1336m, 183,-ks
  výtlačné potrubie HDPE DN 100/1860m, DN 150/68m
  vodovodné potrubie HDPE DN 100/2350m, DN 150/756m
  vodovodné prípojky HDPE DN 50/1306m, 183,-ks
  čerpacie stanice-stavebná časť 5,-ks
  asfaltový kryt hr.10mm/ 3245m2 Váhostav-sk a.s.
 • Pokračovanie výstavby: Obec Holice - Pokládka:
  kanalizačné potrubie korugované DN 300/11200m
  kanalizačné odbočky DN 150/3900m, 578,-ks
  výtlačné potrubie DN 80/1604m, DN 100/3873m, DN 125/1922m
  vodovodné potrubie HDPE DN 100/9860m
  vodovodné prípojky HDPE DN 50/2544m, 362,-ks
  čerpacie stanice-stavebná časť 13,-ks
  kryt z asfaltobetónu hr.100mm/ 24231m2
 • Šamorín miestna časť Čilistov – Pokládka:
  výtlačného potrubia HDPE DN 100/1008m
 • Pokračovanie výstavby: Obec Jelka - Pokládka:
  kanalizačného potrubia DN 300/5663m
  kanalizačné odbočky DN 150/1926m, 321,-ks
  výtlačné potrubie DN 80/170m, DN 100/144m, DN 150/73m
  kryt z asfaltobetónu hr.100mm/6795m2
 • Obec Blatná na Ostrove:
  rekonštrukcia prevádzkovej budovy vodojemu