2006

  • Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik - Banská Bystrica - ťažbová činnosť vykonávaná viacoperačnými strojmi a výroba sortimentov drevnej hmoty v kvalite podľa STN 480055 a STN 480056. Ich sústredenie na lokalite odvozu a sústredenie vrcholcov, ktoré ostali po ťažbe v porastoch na lokalitu určenú objednávateľom.
  • Mobiko plus, a. s. - rekonštrukcia rozvodov tepla 1269m v lokalitách Poděbradova, Budovatelů-Dlouhá-Sportovní, Budovatelů-Gregorova-Jubilejní v Novom Jičíne
  • Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica - ťažbová činnosť vykonávaná viacoperačnými strojmi a výroba sortimentov drevnej hmoty v kvalite podľa STN 480055 a STN 480056 a ich sústredení na lokalite odvozu v JPRL v obvode Odštepného závodu Námestovo (2000 m3), Rožňava (6000 m3)
  • Zipp Bratislava spol. s r. o. - výkopové práce a pokládka kanalizačné potrubia DN400/1520 m na stavbe „Kanalizácia a ČOV mesta Martin a regiónu Dolný Turiec“

  • ČOV-Šaľa-monolitická časť stavby - dosadzovacia nádrž

  • APS Alkon, a. s. – výstavba 2 apartmánových domov č. R2 a č. A3 – Ružomberok - mestká časť Hrabovo