2019

 • CROSS - BYTOVÝ DOM MARTIN - výstavba apartmánového domu s občianskou vybavenosťou
 • AGROMARKO - penzión s wellness Trusalová - vybudovanie reakreačno-relaxačného zariadenia
 • TATRAVAGÓNKA POPRAD - prístavba výrobnej haly - priemyselná stavba
 • YELL DESIGN reštaurácia a administratívna budova - realizácia diela              

 • Wellness Florián, Pleš - penzión s wellness, Trusalová - vybudovanie wellness objektu
 • Mondi SCP, a.s. - Chladiace veže 2. etapa - bazén - priemyselná stavba
 • Mondi SCP, a.s. - Chladiace veže 2. etapa - strojovňa čerpadiel SCP - priemyselná stavba
 • Mondi SCP, a.s. - rekonštrukcia objektu vrátnice a Laboratória GATE 4 - priemyselná stavba
 • Mondi SCP, a.s. - Potrubné a káblové mosty - MOST 27
 • Mondi SCP, a.s. - Chladiace veže 2. etapa - dažďová kanalizácia
 • Mondi SCP, a.s. - Chladiace veže 2. etapa - komunikácia
 • Mondi SCP, a.s. - Oprava betónovej plochy Gentlefeed 2. krok
 • HSF Systems SK, s.r.o. - Centrálny sklad pre MSCP, areál Mondi SCP, a.s. - priemyselná stavba
 • Obec Ľubeľa - Odstránenie havarijného stavu odvodňovacieho rigola  - vodné stavby