2008

 • ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. – stavba „Povodie Váhu a Dunaja – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Šamorín - Hrnčiarska a Cintorínska “ Pokládka:
  kanalizačného potrubia DN 300/356m
  kanalizačné odbočky DN160/37,-ks
  vodovodného potrubia HDP DN 100/357m
  vodovodných prípojok HDP DN 50/37,-ks

  Šamorín miestna časť Čilistov - Pokládka:
  kanalizačného potrubia DN 300/1280m
  kanalizačné odbočky DN 150/1950m, 325ks
  výtlačné potrubie HDP DN 100/140m
  rekonštrukcia prečerpávacej stanice 1 ks

  Šamorín miestna časť Mliečno – Pokládka:
  kanalizačného potrubia DN 300/1236m
  kanalizačné odbočky DN 160/112,-ks
  výtlačné potrubie HDPE DN 150/1322 m

  Obec Holice – miestna časť Čechová - Pokládka:
  výtlačné potrubie HDPE DN 80mm/829m
  vodovodného potrubia HDPE DN 150mm/1239m
  Obec Trnávka – kanalizácia - Pokládka:
  kanalizačného potrubia DN 300/2750 m
  kanalizačné odbočky DN 150 m/1050 m, 175 ks
  výtlačné potrubie HDPE DN 80 mm
  čerpacie stanice stavebná časť 3 ks
 • ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. – stavba“ Povodie Váhu a Dunaja – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta“
  ČOV – Galanta – monolitická časť stavby
  aktivačná nádrž
  2 x dosadzovacia nádrž
  Vyhnívacia nádrž
  Anajrobná nádrž

 • Poštová banka, a. s. pobočka Karlova Ves
  rekonštrukčné práce na 5 a 4 poschodí – nové kancelárske priestory
  Poštová banka, a.s. pobočka Petržalka - rekonštrukcia pobočky
 • Váhostav-sk a.s. - Obec Jánovce západné Slovensko stavba: „Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Šamorín“ - Pokládka:
  kanalizačného potrubia korug. DN 300/2653m
  kanalizačné odbočky PVC DN 160/1336m, 183,-ks
  výtlačné potrubie HDPE DN 100/1860m, DN 150/68m
  vodovodné potrubie HDPE DN 100/2350m, DN 150/756m
  vodovodné prípojky HDPE DN 50/1306m, 183,-ks
  čerpacie stanice-stavebná časť 5,-ks
  asfaltový kryt hr.10mm/ 3245m2