2007

 • APS Alkon, a. s. – Spišská Nová Ves - výstavba 2 apartmánových domov č. R2 a č. A3 – Ružomberok - mestká časť Hrabovo

 • ZIPP Bratislava, spol. s r. o. - stavba „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“:
  kanalizačný zberač Klokočov-Turzovka – potrubie PVC korug. DN300 – 9022m
  kanalizácia Klokočov-potrubie PVC korug. DN300-11375m
  kanalizácia klokočov – odbočky potrubie PVC DN150-1837m 306ks
  vodovod Klokočov-potrubie HDP 100 – 5070m
  vodovod Klokočov-odbočky 120ks
  križovanie vodných tokov oc.chraničkou DN 630x8mm uloženou do kopanej ryhy 177m vr. vymedz. objímok, vr. manžiet, vr. injektáže
  komunikácie-obnova 2 a 3 tr.asfaftový betón AC 11- 6504m
 • Morava Construct, S.R.L. Bucurest sector 6 – Pokládka:
  splaškovej kanalizácie DN 300/650 m
  dažďovej kanalizácie - DN 250/125 m, DN 300/260,DN400/360m,DN600/160m,DN800/455m
  požiarny vodovod HDP100/1360 m